Skip to main content

NFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH – RODO

Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dach osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119 z 04.05.2016)

 

„ Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję , że :

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gabinet Pedagogiczno- Psychologiczny Małgorzaty Kryś-Kurasz w Kórniku. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 62-035 Kórnik Os. Staszica 18/38 lub e-mail: mkk@pedagog-psycholog.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 62-035 Kórnik Os. Staszica 18/38 lub e-mail: mkk@pedagog-psycholog.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy RODO, tj., t w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań realizowanych przez Poradnię i dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora lub odbiorcę danych osobowych .

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa,

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Poradnia nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. ). Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w przypadku, gdy wymaga tego realizacja zadań Poradni.

6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

7. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: mkk@pedagog-psycholog.pl lub za pomocą poczty na adres: 62-035 Kórnik Os. Staszica 18/38 .

8. Ma Pan /i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

9. Skorzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne, podanie zaś danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzu. Dane te pochodzą od właścicieli danych, którzy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru, chyba, że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu, do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.