Skip to main content

PSYCHOLOG, PSYCHOTRAUMATOLOG,
PEDAGOG, TERAPEUTA, FIZJOTERAPEUTA

DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH

Nazywam się

Małgorzata Kryś-Kurasz

  Jestem mgr Psychologii, o specjalności psychologia kliniczna oferuję; konsultacje, diagnostykę i pomoc szczególnie przy zaburzeniach lękowych i zaburzeniach afektywnych (głownie depresyjnych) oraz podejmowanie terapii i oddziaływań służących ich wyeliminowaniu. Jako Psychotraumatolog wspomagam swoich pacjentów gdy doświadczyli silnie stresujących wydarzeń obecnie lub w przeszłości. Diagnozuję pacjentów z traumą, w sytuacji zagrożenia życia (np. zagrożenia próbą samobójczą) orazprowadzę sesje terapeutyczne i interwencje kryzysowe. Jako mgr Pedagogiki społecznejzajmuję się badaniem warunków środowiskowych, wywierających wpływ na proces wychowania jednostek. Jako Terapeuta pedagogiczny (z elementami integracji sensorycznej) zajmuję się u dzieci i młodzieży wzmacnianiem motywacji do pracy i wiary we własne możliwości oraz usprawnianiem zaburzonych funkcji poznawczych; pamięci, uwagi, spostrzegania, myślenia. Jako Doradca personalno-zawodowy oferuję pomoc w wyborze konkretnej ścieżki kariery i w wyznaczeniu celów do osiągnięcia. Poprzezdiagnozę preferencji i predyspozycji edukacyjno-zawodowych analizuję potencjał zawodowy i mocne oraz słabe strony danej osoby co pomaga odnaleźć, często niezauważone do tej pory jej talenty, umiejętności i zdolności. Ponadto współpracuję;jako Psycholog i Psychotraumatolog z Poradnią Psychologiczną przy Domu Salezjańskim na Winogradach w Poznaniu oraz jako Kurator sądowy z Sądem Rejonowym Poznań – Stare Miasto.

        W dwóch oddziałachPsycho-Soma” współpracuję z; psychologiem z wieloletnim doświadczeniem mgr Pauliną Muszyńską Kubiak, psychologiem i psychologiem transportu mgr Weroniką Domańską, psychologiem mgr Dominikiem Waszkiewiczem,fizjoterapeutą z wieloletnim stażem mgr Anną Marią Lisiak (Kowalska) psychologiem.Naszym pacjentom zapewniamy możliwość szybkiej konsultacji i opieki psychiatrycznej oraz neurologicznej. Wraz z powyższym zespołem specjalistów oferujemy Państwu interdyscyplinarną opiekę i holistycznącałościową pomoc psychologiczną.Zapewniamy pomoc psychologiczną w celu poprawy jakości zdrowia psychicznego oraz pomoc fizjoterapeutyczną w tym fizjoterapii psychosomatycznej dla obniżenia napięcia mięśniowego i redukcji stresu oraz fizjoterapii leczniczej w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych.

           Preferujemy holistyczne podejście psychologiczne tj., postrzeganie człowieka jako niepodzielną całość, w której ciało, umysł, emocje i dusza współdziałają ze sobą i są od siebie wzajemnie zależne. Przykładowo depresja daje objawy psychiczne które zazwyczajnie pozostawiają wątpliwości co do jej rozpoznania to jednocześnie może również wpływać istotnie na organizm i prowadzić do dolegliwości somatycznych. Metody holistyczne proponowane w gabinetach „Psycho-Soma” mają na celu wprowadzenie harmonii do życia pacjenta i pomóc wrócić mu do równowagi tak by ciało, umysł i duch mogły jak najlepiej współdziałać i przynieść spokój, wdzięczność i samouzdrowienie.

Współpracownicy w zespole „Psycho-Soma” posiadają poniższe kwalifikacje:

mgr Małgorzata Kryś-Kurasz ( założycielka gabinetow „Psycho-Soma” ) 
 • Psychotraumatolog, kod specjalizacji 229910 – studia podyplomowe
 • Psycholog, specjalność psychologia kliniczna – studia magisterskie
 • Pedagog, specjalność pedagog społeczny – studia magisterskie
 • Doradca personalny-zawodowy – studia licencjackie
 • Terapeuta, Terapia i diagnoza pedagogiczna z elementami Integracji sensorycznej– studia podyplomowe
 • Terapeuta, Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach nurt terapeutyczny
 • Terapeuta, Terapia dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej – wykorzystanie elementów metody verbotonalnej–MVT
mgr Paulina Muszyńska-Kubiak
 • Psycholog – studia magisterskie
 • Specjalista-Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i wsparcia rodziny – studia podyplomowe
 • Socjoterapeuta – studia podyplomowe
 • Terapeuta, Terapia i diagnoza pedagogiczna z elementami Integracji sensorycznej – studia podyplomowe
 • Terapeuta, met. Feuersteina -Uprawnienia terapeutyczne nr. 74/IE/2021               
 • Trener TUS ( trening umiejętności Społecznych)
 • Uprawnienia diagnostyczne BATERIA-5/6 – Upr. 11/21/09/20/B56
 • Uprawnienia diagnostyczne skala inteligencji -Binet 5 nr. Upr. 12/25/06/20/SB5
mgr Weronika Domańska
 • Psycholog – studia magisterskie
 • Psycholog transportu – studia podyplomowe
 • Psycholog przedszkolny –doświadczenie zdobyte w przedszkolu w pracy z dziećmi; z autyzmem, mutyzmem, afazją, orzeczeniami o odroczeniu obowiązku szkolnego.
mgr Dominik Waszkiewicz
 • Psycholog – studia magisterskie
 • Wykładowca WSKZ we Wrocławiu z zakresu diagnozy uzależnień
 • Prowadzi psychoedukacje dla dzieci, młodzieży i rodziców
 • Oferuje wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych od cybertechnologii
 • W trakcie 4 – letnich studiów psychoterapii poznawczo behawioralnej – studia podyplomowe
mgr Anna Maria Lisiak (Kowalska)
 • Fizjoterapeutka nr. PWZFZ : 53486 – studia magisterskie
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich
 • Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
 • Techniki aktywnego rozluźniania
 • Techniki energizacji mięśni –PIR, punkty spustowe
 • Masaż tkanek głębokich

OFERTA

Dzieci i młodzież

Żadna troska nie jest zbyt błaha, ani zbyt straszna, aby się nią zająć. Oczywiście młodzież i dzieci, które nie zidentyfikowały jeszcze swojego problemu, serdecznie zapraszam do umówienia się na konsultację aby wspólnie odnaleźć jego źródło oraz ustalić wymaganą diagnostykę i terapię.

Pomoc psychologiczna oferowana dla dzieci i młodzieży obejmuje następujące obszary zagadnień :

 zaburzenia depresyjne, lękowe.

 zaburzenia emocjonalne;

 trudności w relacjach, utrata celu i sensu życia;

 trudności wychowawcze, zaburzenia zachowania;

 trudności szkolne, dysleksja, zaburzenia poznawcze;

 praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych/zaburzenia rozwojowe;

 praca z dzieckiem nadpobudliwym, zespołem Aspergera, spektrum autyzmu;

 praca z dzieckiem zdolnym

W ramach pomocy pedagogicznej dla dzieci i młodzieży oferujemy diagnozę i później stosowną terapię m.in. :

 przy trudnościach szkolnych oraz wychowawczych;

 w zakresie możliwości intelektualnych, osobowości, temperamentu ;

 w zakresie oceny gotowości szkolnej lub kompetencji społecznych ;

 poradnictwo szkolno-zawodowe – ocena predyspozycji i mocnych stron ;

 niezbędne oddziaływanie terapeutyczne (terapie zgodnie z diagnozą i potrzebami).

Pomoc psychotraumatologiczna jest oferowana i zalecana szczególnie dla dzieci i młodzieży które doświadczyły silnie stresujących wydarzeń  lub  sytuacji w ostatnim czasie lub kiedykolwiek wcześniej  tj.,: 

jako świadek  lub uczestnik wypadku

 jako ofiara gwałtu, napadu

 podczas przemocy fizycznej, psychicznej lub emocjonalnej

 podczas  klęski żywiołowej lub wojny

 przy informacji  o śmierci bliskiej osoby lub o ciężkiej chorobie

 innych wydarzeń lub sytuacji silnie stresogennych

Oferujemy dla dzieci i młodzieży fizjoterapię psychosomatyczną i fizjoterapię leczniczą :

 diagnostykę napięcia mięśniowego

 kinezyterapię ogólną i miejscową

 masaż leczniczy

 masaż leczniczy i kinezyterapię

Fizjoterapia psychosomatyczna jest zalecana dla dzieci, młodzieży z depresją lub z zaburzeniami lękowymi mogącymi wywołać skutki somatyczne i duże napięcia mięśniowe w celu ich obniżenia i dla redukcji stresu.

Fizjoterapia lecznicza oferowana jest dla zmniejszenia dolegliwości bólowych , poprawy zakresu ruchu, poprawy wydolności układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.

Dorośli i rodzice

Długo utrzymujące się kłopoty sprzyjają przyjmowaniu szkodliwych sposobów radzenia sobie takich jak nadużywanie alkoholu, objadanie się czy choćby przepracowywanie. Te z kolei mogą przyczynić się do powstania długotrwałych dotkliwych problemów. Warto dlatego skorzystać z pomocy, gdy osobiste problemy wpływają na samopoczucie, ogólne poczucie zadowolenia oraz funkcjonowanie w pracy czy w domu. Moim celem jest niesienie pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych i poprawa funkcjonowania rodziny a także zapobieganie kryzysom. Odpowiednia Terapia może być również nastawiona na poukładanie kwestii związanych z życiem zawodowym. Żadna troska nie jest zbyt błaha, ani zbyt straszna, aby się nią zająć, więc zapraszam na konsultację aby wspólnie odnaleźć jej źródło oraz ustalić wymaganą diagnostykę i terapię.

Pomoc psychologiczna oferowana dla dorosłych obejmuje następujące obszary zagadnień :

 zaburzenia depresyjne (afektywne), lękowe;

 zaburzenia nastroju (obniżony nastrój);

 trudności emocjonalne (nadmierna złość, agresja);

 przeżywane są trudne sytuacje życiowe;

 relacji małżeńskich, partnerskich;

 rozpoznawania swoich uczuć, potrzeb;

 trudności poznawcze;

 zaburzenia interakcji społecznych ;

 relacji rodzinnych i podziału ról w rodzinie;

 radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka;

 wspomagania rozwoju dziecka;

 stawiania granic oraz pozytywnego wzmacniania dziecka;

 wyznaczania celów i umiejętności wzbudzania w sobie motywacji do ich realizacji;

 wymagane jest wsparcie w innym zakresie (podjęcie decyzji, nowe sytuacje itp.) .

W ramach pomocy pedagogicznej dla dorosłych oferujemy konsultację:

pedagogiczną i możliwości intelektualnych.

kompetencji rodzicielskich;

predyspozycji i mocnych stron – poradnictwo zawodowe;

niezbędne poradnictwo pedagogiczno – psychologiczne

Pomoc psychotraumatologiczna jest oferowana i zalecana szczególnie dla dorosłych którzy doświadczyli silnie stresujących wydarzeń  lub  sytuacji w ostatnim czasie lub wcześniej  – także w dzieciństwie tj.,: 

  jako świadek  lub uczestnik wypadku

  jako ofiara gwałtu, napadu

podczas przemocy fizycznej, psychicznej lub emocjonalnej

  podczas  klęski żywiołowej lub wojny

przy informacji  o śmierci bliskiej osoby lub o ciężkiej chorobie

innych wydarzeń lub sytuacji silnie stresogennych.

Oferujemy fizjoterapię  psychosomatyczną i fizjoterapię leczniczą :

 diagnostykę napięcia mięśniowego

 kinezyterapię ogólną i miejscową

 masaż leczniczy

 masaż leczniczy i kinezyterapię

Fizjoterapia psychosomatyczna jest zalecana dla osób z depresją lub z zaburzeniami lękowymi mogącymi wywołać skutki somatyczne i duże napięcia mięśniowe w celu ich obniżenia i dla redukcji stresu.

Fizjoterapia lecznicza oferowana jest dla zmniejszenia dolegliwości bólowych , poprawy zakresu ruchu, poprawy wydolności układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.

Interwencja kryzysowa

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja Kryzysowa jest rodzajem krótkoterminowego poradnictwa psychotraumatologicznego które ma pomóc w rozwiązaniu kryzysu i zgłaszanego problemu. Celem interwencji jest omówienie, przepracowanie i zrozumienie sytuacji trudnej, a także wyrażenie i akceptacja przeżywanych uczuć. Osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, mogą odczuwać duże cierpienie emocjonalne, fizyczne oraz problemy z myśleniem, pamięcią, spostrzeganiem, koncentracją uwagi. Mogą pojawić się także takie objawy jak: obniżony nastrój, lęk, smutek, złość, agresja, depresja, zaburzenia adaptacyjne, problemy ze snem, utrata apetytu i sił fizycznych, myśli i próby samobójcze oraz inne problemy z codziennym funkcjonowaniem, które do tej pory nie sprawiało trudności. Kiedy wszystkie dotychczasowe próby samodzielnego poradzenia sobie z kryzysem nie przynoszą ulgi i przekraczają możliwości samodzielnego poradzenia sobie  z trudnościami, narasta poczucie bezradności, bezsilności, a sytuacja kryzysowa jest przeżywana jako niemożliwa do wytrzymania i rozwiązania. Wtedy też wskazana jest specjalistyczna pomoc – interwencja kryzysowa. 

Kryzys mogą wywoływać różne sytuacje życiowe, między innymi takie jak: śmierć bliskiej osoby, żałoba i żal po stracie, ryzyko samobójstwa, katastrofa, wypadek, bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego lub bliskich (np. choroba, napaść, gwałt, molestowanie seksualne, doświadczenie przemocy, itp.), gwałtowna zmiana sytuacji materialnej, zawodowej (awans, rozpoczęcie pracy, utrata pracy, mobbing, degradacja, wypadek w miejscu pracy, itp.), rodzinnej (ślub, rozwód, rozstanie, konflikty, przemoc, itp.) lub społecznej (wykluczenie  z grupy społecznej, zmiana miejsca zamieszkania, emigracja i powrót z emigracji, itp.), rozpoczęcie lub zakończenie szkoły, studiów, niepowodzenie w nauce lub w innej aktywności. Przedłużająca się sytuacja kryzysowa może mieć bardzo poważne skutki zdrowotne i może prowadzić do zaburzeń psychicznych np.: PTSD, depresji, zaburzeń lękowych, wysokiego ryzyka samobójstwa, zaburzenia adaptacyjnego, uzależnień i innych. Może się również zdarzyć, że sytuacja kryzysowa jest wynikiem głębszych i długotrwałych trudności. Wtedy wskazana jest konsultacja u lekarza psychiatry, a także skierowanie na  psychoterapię. Często efektem interwencji kryzysowej jest rozwiązanie problemu, akceptacja wydarzenia oraz powrót do stabilności w funkcjonowaniu i poczuciu kontroli nad sytuacją kryzysową, nad sobą samym i otoczeniem. 

pomoc psychologiczna poznan

Ilość, długość i częstotliwość sesji w interwencji kryzysowej są zależne od stanu psychicznego    i fizycznego osoby oraz jej sytuacji i są określane na pierwszym spotkaniu lub w trakcie kolejnych sesji. Interwencja -konsultacja kryzysowa może obejmować poradnictwo psychotraumatologiczne dla; pojedynczej osoby, pary, rodziny lub dla grupy osób. 

Konsultacja

KONSULTACJA PEDAGOGICZNA

Konsultacja obejmuje rozpoznanie źródeł i przyczyn trudności u dzieci i młodzieży szkolnej.  Na jej podstawie w uzupełnieniu o diagnozę proponowana jest Terapia pedagogiczna.  

Oferuję konsultację u dzieci i młodzieży:

przeżywających trudne sytuacje w szkole, trudności w kontakcie z rówieśnikami

          (przemoc, cyberprzemoc, nieśmiałość ) i przeżywających sytuacje kryzysowe;

przejawiających trudności w relacjach, utrata celu i sensu życia;
przejawiających trudności z radzeniem sobie z emocjami,
przejawiających symptomy zaburzeń lękowych, depresji, chwiejności emocjonalnej.
z zaburzeniami  rozwojowymi (opóźniony rozwój psychomotoryczny, SI  itd.);
przejawiających specjalne  potrzeby edukacyjne /zaburzenia rozwojowe;
przejawiających  nadpobudliwość,
wykazujących trudności wychowawcze, zaburzenia zachowania;

Plan współpracy :

konsultacja – spotkanie z rodzicami/opiekunami (bez dziecka). Przedstawienie problemu. Na konsultację należy przynieść prace dziecka; zeszyty, prace plastyczne.
konsultacja – spotkanie z dzieckiem
konsultacja – spotkanie z rodzicami/opiekunami (bez dziecka). Wstępne omówienie problemu i zarysowanie planu dalszych działań tj.: ustalenie częstotliwości spotkań, konieczności wykonania diagnozy, konieczności konsultacji z innymi specjalistami .

Zajęcia cykliczne odbywają się najczęściej raz w tygodniu.

psycholog poznań pedagogo

KONSULTACJA PSYCHOTRAUMATOLOGICZNA

Trauma to silny, trwały uraz psychiczny, wywołany przez intensywne doświadczenia i dramatyczne przeżycia. Efektem traumy psychicznej jest utrudniony powrót do stanu sprzed wystąpienia stresora ( czynnika który wywołał dany uraz psychiczny ). Traumy mogą wywołać powtarzające się co jakiś czas stresory (np., przewlekły stres, przemoc psychiczna, mobing).  Istnieją różne rodzaje traumy których cykliczne występowanie prowadzi do stresu traumatycznego czyli zaburzenia nazywanego też stresem pourazowym (tj., zespół lekowy, koszmary, napady paniki, napady gniewu, agresji wahania nastroju, problemy ze snem, uporczywe wspomnienia i myśli, wycofanie się z życia społecznego, poczucie winy i wstydu, długotrwała apatia, brak chęci życia )

Konsultacja Psychotraumatologiczna obejmuje rozpoznanie źródeł i przyczyn cierpienia psychicznego i zaburzeń rozregulowanego układu nerwowego.

Mózg może nie być w stanie przetworzyć bolesnych doświadczeń, a emocje związane z nimi zostaną zablokowane. W tym wypadku warto zdecydować się na  konsultację psychotraumatologiczną, która jest wskazana i pomocna jeśli klient doświadczył silnie stresujących wydarzeń  lub  sytuacji w ostatnim czasie lub wcześniej, także w dzieciństwie (np., w kontekście prób samobójczych, w kontekście uzależnień, podczas przemocy fizycznej, psychicznej lub emocjonalnej, przy informacji  o śmierci bliskiej osoby lub o ciężkiej chorobie, podczas innych sytuacji silnie stresogennych) .

pomoc psychologiczna poznan

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja ta obejmuje rozpoznanie źródeł i przyczyn powstałych trudności u zgłaszanej osoby. Podczas konsultacji zbierany jest najpierw wywiad o kliencie, później formułowane są  stosowne zalecenia i propozycje pomocy. Podczas konsultacji wymagane jest często  spotkanie z całymi rodzinami  w celu wsparcia  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i w pokonywaniu trudności związanych  z emocjami które towarzyszą dorastaniu dziecka .

Konsultacja i pomoc dla dzieci i młodzieży skierowana jest dla

 przeżywających trudne sytuacje w szkole, trudności w kontakcie z rówieśnikami 

(przemoc, cyberprzemoc, nieśmiałość ) i przeżywających sytuacje kryzysowe; 

 przejawiających trudności w relacjach, utrata celu i sensu życia; 

 przejawiających trudności z radzeniem sobie z emocjami, 

 przejawiających symptomy zaburzeń lękowych, depresji, chwiejności emocjonalnej. 

 z zaburzeniami rozwojowymi (opóźniony rozwój psychomotoryczny, SI itd.); 

 przejawiających specjalne potrzeby edukacyjne /zaburzenia rozwojowe; 

 przejawiających nadpobudliwość, 

 wykazujących trudności wychowawcze, zaburzenia zachowania; 

 

psycholog poznań pedagogo

Konsultacja  psychologiczna  dla osób dorosłych obejmuje rozpoznanie źródeł i przyczyn powstałych trudności u zgłaszanej osoby i propozycje pomocy w obszarach: 

  

 radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka, stawiania granic; 

 relacji rodzinnych i podziału ról w rodzinie; 

 wspomagania rozwoju dziecka, pozytywnego wzmacniania dziecka; 

 wyznaczania celów i umiejętności wzbudzania w sobie motywacji do ich realizacji; 

 gdy wymagane jest wsparcie w innym zakresie (podjęcie decyzji, nowe sytuacje itp.) 

 gdy przeżywane są trudne sytuacje życiowe; 

 zaburzenia nastroju (obniżony nastrój, depresja); 

 trudności emocjonalne (nadmierna złość, agresja); 

 rozpoznawania swoich uczuć, potrzeb. 

 trudności poznawcze; 

 gdy są zaburzenia interakcji społecznyc

 

Diagnoza

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnoza psychologiczna to kompleksowe badanie, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn różnych zaburzeń (depresyjnych, lękowych) lub trudności w zachowaniu , relacjach, uczeniu się itp. Diagnoza oznacza rozpoznanie źródeł i przyczyn powstałych zaburzeń lub trudności u zgłaszanej osoby (w trakcie konsultacji psychologicznej, a później podczas wybranej terapii).  Diagnoza psychologiczna – może, według potrzeb, opierać się na badaniach z użyciem technik psychometrycznych. Umożliwia wyjaśnienie genezy powstałych trudności i ocenę możliwości i sposobów poprawy funkcjonowania w kierunku pożądanym. Diagnoza psychologiczna jest pierwszym krokiem do podjęcia odpowiedniej pomocy psychologicznej dla dorosłych i psychologiczno-pedagogicznej wspomagającej rozwój dzieci i młodzieży.  Uzyskanie odpowiednich informacji dotyczących różnych aspektów rozwoju klienta pozwala na precyzyjne ustalenie przyczyn jego kłopotów i podjęcie odpowiednich działań.  Wśród obszarów jakie są diagnozowane znajduje się diagnoza:

 • stanów emocjonalnych i społecznych; (stany depresyjne, nadpobudliwość, lęki, ADHD, nieśmiałość, obniżenie nastroju, nieprawidłowości w komunikacji rodzic – dziecko, zaburzenia więzi emocjonalnych, zaburzenia kontaktu, problemy wieku dorastania, trudności adaptacyjne itp.)
 • relacji rodzinnych
 • poziomu rozwoju intelektualnego oraz funkcji percepcyjno-motorycznych
 • trudności wychowawczych dzieci i młodzieży;
 • trudności szkolnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • osobowości
 • uzdolnień.

Całościowa diagnoza funkcjonowania dziecka (2-3 spotkania).  opiera się na wywiadzie z Rodzicami, rozmowach z dzieckiem oraz testach psychologicznych, pozwala skutecznie zaplanować odpowiednią formę pomocy Pierwsze spotkanie odbywa się tylko z Rodzicem. Przeprowadzona zostaje rozmowa na temat dziecka, psycholog dowiaduje się, jaki jest powód spotkania, zbiera wywiad od Rodziców dotyczący problemów dziecka i rozwoju psychofizycznego od najmłodszych lat, określana jest procedura co do ilości spotkań i testów, dokonywana jest analiza opisu funkcjonowania dziecka w szkole lub przedszkolu sporządzonego przez nauczyciela, pedagoga szkolnego. Następnie umawiane jest spotkanie diagnostyczne dziecka z psychologiem i przeprowadzane jest badanie odpowiednimi testami psychologicznymi. Ostatnim etapem jest ponowne spotkanie z Rodzicem, omówienie wyników uzyskanych w testach i problemu oraz uzgodnienie planu zaproponowanej przez psychologa ewentualnej dalszej terapii.

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

Diagnoza pedagogiczna to badanie, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn trudności w uczeniu się i problemów szkolnych dziecka. Obejmuje ona ocenę umiejętności szkolnych (tempo i technika czytania, rozumienie oraz poprawność zapisu zarówno pod względem graficznym jak i ortograficznym) oraz ocenę funkcjonowania analizatorów podstawowych wzrokowo-ruchowego, wzrokowo- przestrzennego i słuchowo-językowego. Badanie to ma na celu określenie stanu wiedzy i praktycznych umiejętności szkolnych ucznia w odniesieniu do wymagań programowych klasy, do której dziecko uczęszcza.

Całościowa diagnoza funkcjonowania dziecka, opiera się na wywiadzie z Rodzicami, rozmowach z dzieckiem oraz testach pedagogicznych, pozwala skutecznie zaplanować odpowiednią formę pomocy. Badanie diagnostyczne odbywa się w formie 3 spotkań z pedagogiem. Pierwsze spotkanie odbywa się tylko z Rodzicem. Przeprowadzona zostaje rozmowa na temat dziecka, pedagog dowiaduje się, jaki jest powód spotkania, zbiera wywiad od Rodziców dotyczący problemów dziecka i rozwoju psychofizycznego od najmłodszych lat, określana jest procedura co do ilości spotkań i testów, dokonywana jest analiza opisu funkcjonowania dziecka w szkole lub przedszkolu sporządzonego przez nauczyciela, pedagoga szkolnego. Następnie umawiane są 2 spotkania diagnostyczne dziecka z pedagogiem . Ostatnim etapem jest ponowne spotkanie z Rodzicem, omówienie problemu i wyników uzyskanych w testach .

psycholog poznań pedagogo

DIAGNOZA - INTEGRACJI SENSORYCZNEJ ( SI )

 

Diagnoza procesów integracji sensorycznej polega na sprawdzeniu napięcia mięśniowego, koordynacji i płynności ruchowej ciała, równowagi, pracy rąk u badanego dziecka. Terapeuta sprawdza również czucie ciała (umiejętność zlokalizowania bodźca dotykowego). Wielu ważnych informacji udzielają rodzice lub prawni opiekunowie (podczas wywiadu jak również wypełniając kwestionariusze). Dzięki temu można ocenić, w jaki sposób organizowane są bodźce zarówno z ciała dziecka, jak i ze środowiska zewnętrznego . 

       Symptomy zaburzeń przetwarzania procesów integracji sensorycznej : 

 •  problemy z koncentracją uwagi 
 •  problemy z nauką czytania, pisania 
 •  problemy z koordynacją ruchową, niechęć do zabaw i gier ruchowych 
 •  trudności z opanowaniem czynności samoobsługowych 
 •  trudności adaptacyjne 
 •  słaba orientacja w przestrzeni 
 •  słaba orientacja w schemacie ciała 
 •  labilność emocjonalna 
 •  kłopoty z planowaniem motorycznym 
 •  opóźniony rozwój mowy 
 •  niechęć do prac plastycznych 

Diagnoza procesów integracji sensorycznej obejmuje: 

 •  wywiad z rodzicami, 
 •  kwestionariusze, 
 •  zadania, które wykluczają lub potwierdzają występowanie przetrwałych odruchów, 
 •  sprawdzenie napięcia mięśniowego, 
 •  sprawdzenie równowagi, 
 •  sprawdzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
 •  testy – u dzieci od 4 roku życia, 
 •  badanie koordynacji i płynność ruchowej ciała, 
 •  badanie planowania motorycznego, 
 •  badanie czucia ciała (umiejętności zlokalizowania bodźca dotykowego), 
 •  sprawdzenie pracy rąk, 
 •  podsumowanie diagnozy i jego przedstawienie rodzicom; 
 •  opracowanie indywidualnego programu terapii dla dziecka; 

Terapia

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Terapia psychologiczna to zajęcia z psychologiem, które służą stymulowaniu rozwoju psychicznego klienta ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi lub edukacyjnymi, poprzez ćwiczenia funkcji poznawczych, percepcyjnych, emocjonalnych oraz interpersonalnych.

Celem poradnictwa psychologicznego dla dorosłych jak i dla dzieci jest wspomaganie funkcjonowania klienta w jego codziennym życiu, zwiększenie skuteczności działania, wspieranie w osobistym rozwoju. Terapia może pomóc klientowi w lepszym zrozumieniu własnego zachowania i zachowania innych ludzi oraz ułatwić wzajemne porozumienie. Może pomóc zmienić niepożądane zachowania, nauczyć się nowych, korzystniejszych, polepszyć komunikację międzyludzką. Staram się być zatem przede wszystkim towarzyszem na drodze samorozwoju klienta, gdyż każdy człowiek posiada wszelkie zdolności jakie mu są potrzebne aby odnaleźć własną drogę i się rozwijać.   Pierwsze spotkanie ma charakter sesji diagnostycznej mającej na celu poznanie klienta, ustalenie wstępnej diagnozy problemu oraz zaplanowanie strategii radzenia sobie z nim. Przekazywane są również informacje o formie, zasadach poradnictwa, spotkań oraz o celu i czasie terapii.

Dorosłym i dzieciom udzielana jest pomoc w zakresie problemów:

 • emocjonalnych i społecznych ( depresje, lęki, problemy w radzeniu sobie z emocjami, ze stresem, trudności w relacjach społecznych, nieśmiałość, problemy z akceptacją siebie, zaburzenia odżywiania)
 • rodzinnych;
 • rozwoju intelektualnego lub funkcji percepcyjno-motorycznych;
 • trudności wychowawczych, szkolnych, osobowościowych.

    W przypadku dzieci i młodzieży problemami, które wskazują na podjęcie terapii są:

 • depresja,
 • różnego rodzaju lęki, fobie, w tym fobia szkolna
 • częste narzekanie na niechęć do życia
 • niska samoocena
 • zachowania buntownicze,
 • nieumiejętność odnalezienia się w grupie rówieśniczej
 • pogorszenie się w nauce
 • zaburzenia psychotyczne, zachowania
 • zaburzenia odżywiania
 • zachowania autodestrukcyjne
 • trudności w relacjach z rówieśnikami

Spotkania z psychologiem to cykl spotkań, podczas których stara się on pomóc klientowi (Państwu lub Państwa dziecku) w rozwiązaniu określonego problemu. Terapia jest procesem zmierzającym do pozytywnej zmiany w życiu klienta , w przypadku dziecka zawsze odbywa się przy ścisłej współpracy z Rodzicami. W zależności od wieku dziecka i doświadczanych przez nie trudności, terapia może przyjmować formę indywidualnych spotkań z dzieckiem, albo formę pracy z całą rodziną.  W przypadku nastolatków praca terapeutyczna opiera się na rozmowie, w czasie której psycholog pomaga nastolatkowi zrozumieć, co się dzieje w nim poprzez poszukiwanie głębszych przyczyn jego postępowania. Z czasem nastolatek ma możliwość lepszego radzenia sobie z emocjami i ze zmianami, które w nim zachodzą w okresie dojrzewania. W czasie terapii pracujemy nad ustalonym wspólnie celem.

Podczas terapii klient uczy się:

 • wyrażania własnych emocji oraz radzenia sobie z nimi
 • pokonywania swoich barier
 • radzenia sobie z kryzysami, porażkami
 • zrozumienia siebie i otoczenia
 • szacunku do siebie i innych
 • poczucia własnej wartości
 • dostrzegania mocnych stron oraz uwrażliwiania na słabe strony

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna, to szereg specjalistycznych oddziaływań na dziecko, które przejawia różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym w obrębie motywacji, nabywania i przyswajania wiedzy, integracji i współżycia społecznego. Jest to proces długotrwałych całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych, percepcyjno-motorycznych, społeczno-emocjonalnych i prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych bądź konsultacji terapeutycznych w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia stwierdzonych trudności u dziecka.

Terapia pedagogiczna zalecana jest dla dzieci:

➢ z zaburzeniami dyslektycznymi, z problemami w czytaniu, pisaniu

➢ z obniżoną motywacją do nauki,

➢ z zaburzeniami emocjonalnymi (agresja, lęki, nadpobudliwość),

➢ z trudnościami edukacyjnymi o nieznanym podłożu, bez rozpoznanej diagnozy,

➢ ze zdiagnozowaną inteligencją niższą niż przeciętna,

➢ niedostosowanych społecznie

➢ które chciałyby uzyskać wsparcie terapeutyczne specjalisty z placówki pozaszkolnej.

W swojej pracy terapeutycznej staram się, aby moje metody pracy z jednej strony były dostosowane do diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, natomiast z drugiej do potrzeb i możliwości dziecka. Szczególnie ważne jest dla mnie indywidualne podejście do dziecka. Niezbędne jest rozwijanie mocnych stron dziecka oraz usprawnianie w zakresie zaburzonych funkcji rozwojowych. Spotkania odbywają się cyklicznie, składają się z odpowiednio dobranych i zróżnicowanych metod i form pracy, ćwiczeń, gier i zabaw.

psycholog poznań pedagogo

Prosimy o zabranie ze sobą; zeszytów dziecka, wcześniejszych opinii (jeśli dziecko już było badane) wszelkiej innej dokumentacji dotyczącej ucznia np. notatki od nauczyciela.

 

Celem zajęć pedagogicznych jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności z zakresu:

➢ funkcji wzrokowych, wraz z orientacją przestrzenną

➢ funkcji słuchowych,

➢ koordynacji wzrokowo – ruchowej, koncentracji uwagi, spostrzegawczości

➢ motoryki małej, w tym terapii ręki, (grafomotoryka)

➢ umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli

➢ rozwoju poznawczego i umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie),

➢ ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia,

➢ umiejętności komunikacyjnych.

TERAPIA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – SI

Terapia Integracji Sensorycznej ( SI ) odbywa się po przeprowadzeniu diagnozy Integracji Sensorycznej, która ma na celu ocenę przebiegu procesów sensorycznych i wskazanie obszarów i rodzajów zaburzeń. Diagnoza jest podstawą do dalszej terapii. Terapia ma postać „naukowej zabawy” i polega na właściwym dawkowaniu odpowiednich bodźców sensorycznych, a także dostosowaniu ćwiczeń do wieku dziecka, tak by były w zgodzie z poszczególnymi krytycznymi okresami rozwojowymi. Podczas terapii SI wykorzystywana jest szeroka gama aktywności, ćwiczeń i zabaw, które mają wyzwalać u dziecka konkretne reakcje tak, aby następowała poprawa w organizacji ośrodkowego układu nerwowego. Dziecko staje przed zadaniami, które nie są dla niego ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne, czyli stanowią wyzwanie, któremu można sprostać. Zaburzenia Integracji Sensorycznej to złożona dysfunkcja układu nerwowego. Osoby z tego typu zaburzeniami nieprawidłowo interpretują odbierane bodźce sensoryczne, takie jak dotyk, dźwięk, ruch czy bodźce wzrokowe. Jedni mogą czuć się nadmiernie pobudzeni ilością bodźców, inni – wręcz przeciwnie, mogą ciągle poszukiwać nowych doznań sensorycznych. Dysfunkcje sensoryczne odpowiadają za to, w jaki sposób mózg interpretuje informacje oraz w jaki sposób reaguje na nie (emocje, reakcje ruchowe, koncentracja i inne).  

Plan współpracy: 

 • Diagnoza rozwoju procesów integracji sensorycznej (jeśli dziecko jej nie posiada) , dwa – trzy spotkania z dzieckiem, poprzedzone rozmową z rodzicem. Dziecko wykonuje różne proponowane mu próby i zadania . 

 

 • Spotkanie podsumowujące diagnozę z rodzicami (bez dziecka). Przekazanie pisemnej opinii na temat rozwoju procesów integracji sensorycznej, omówienie wyników, zaplanowanie dalszych działań (podjęcie decyzji o konieczność terapii, udzielenie wskazówek do dalszej pracy w domu, szkole lub przedszkolu). 

 

 • Cykl indywidualnych spotkań.  

 

     Zajęcia odbywają się najczęściej raz w tygodniu  

TERAPIA PSYCHOTRAUMATOLOGICZNA

Terapia psychotraumatologiczna to zajęcia które służą stymulowaniu stanu psychicznego osoby ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z doświadczanej traumy poprzez ćwiczenia jej funkcji percepcyjnych, emocjonalnych, poznawczych oraz interpersonalnych. Jako Psychotraumatolog wspieram swoich klientów i pomagam w zrozumieniu i akceptacji procesów zachodzących w ich ciele, układzie nerwowym oraz procesów psychicznych i społecznych, będących skutkami przeżytej traumy. Rolą moją jest także wspieranie osób w uświadamianiu ich przekonań i postaw wobec traumatycznych doświadczeń i ich skutków 

Najważniejszym celem poradnictwa psychotraumatologicznego jest pomóc człowiekowi po doświadczonej traumie w lepszym zrozumieniu własnego zachowania i zachowania innych ludzi oraz ułatwić wzajemne porozumienie. Może ono pomóc zmienić niepożądane zachowania, nauczyć się nowych – korzystniejszych i polepszyć komunikację międzyludzką.  Pierwsze spotkanie ma charakter sesji diagnostycznej mającej na celu poznanie klienta, ustalenie wstępnej diagnozy problemu oraz zaplanowanie strategii radzenia sobie z nim. Przekazywane są również informacje             o formie, zasadach poradnictwa, spotkań  oraz   o możliwym dalszym przebiegu terapii. 

    Terapia ta jest wskazana i pomocna jeśli doświadczyłeś /-aś silnie stresujących wydarzeń  lub  sytuacji m.in.,  : 

– jako świadek  lub uczestnik wypadku 

– jako ofiara gwałtu, napadu   

– podczas przemocy fizycznej, psychicznej lub emocjonalnej  

– podczas  klęski żywiołowej lub wojny  

– przy informacji  o śmierci bliskiej osoby lub o ciężkiej chorobie 

– innych wydarzeń lub sytuacji silnie stresogennych  

 

pomoc psychologiczna poznan

Objawy i trudności u osób dorosłych i u dzieci które kwalifikują do podjęcia terapii psychotraumatologicznej to są m.in. : 

 • depresja 
 • myśli samobójcze 
 • częste narzekanie na niechęć do życia 
 • zachowania autodestrukcyjne 
 • zaburzenia psychotyczne, zachowania 
 • zaburzenia odżywiania 
 • trudności w relacjach z rówieśnikami 
 • nieumiejętność odnalezienia się w grupie rówieśniczej 
 • różnego rodzaju lęki, fobie, (np., u dzieci fobia szkolna ) 
 • niska samoocena 
 • zachowania buntownicze 

 

Pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące terapii dziecka odbywa się zawsze przy udziale Rodziców, natomiast podczas drugiego spotkania psychotraumatolog spotyka się tylko z dzieckiem. Pomoc psychotraumatologa poprzedzona jest rozmową o specyfice problemu, ustaleniem wstępnych oczekiwań Rodziców, analizą dokumentacji z przebiegu dotychczasowego postępowania z dzieckiem, wywiadem  o przebiegu rozwoju dziecka                               i charakterze trudności. Spotkanie z Rodzicem jest niezbędne aby dobrać właściwą formę i czas trwania zajęć. Po za tym  problem dziecka jest często pochodną konfliktów pomiędzy rodzicami. W czasie zajęć dotykane są sfery rozwoju osobistego, inteligencji emocjonalnej, wzmacniania systemu wartości. 

Fizjoterapia – Centrum terapii

FIZJOTERAPIA

„Psycho-Soma” w ramach całościowego -holistycznego podejścia psychologicznego oferuje osobom w depresji, stresie pomoc i terapię psychologiczną uzupełniając ją o fizjoterapię psychosomatyczną ukierunkowaną w szczególności na; obniżenie napięcia mięśniowego, redukcję stresu i podwyższenie poziomu endorfin. Zapraszamy także do skorzystania z fizjoterapii leczniczej dla; zmniejszenia dolegliwości bólowych , poprawy zakresu ruchu, poprawy wydolności układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.

Oferujemy następujące usługi fizjoterapeutyczne:

 diagnostyka napięcia mięśniowego

 kinezyterapia ogólna i miejscowa

 masaż leczniczy

 masaż leczniczy i kinezyterapia

 

Usługi fizjoterapeutyczne w gabinecie „Psycho-Soma” oferujemy w Kórniku przy ul. Poznańskiej 15 w poniższych dniach i godzinach:

Poniedziałek 8:30 – 14:30

Wtorek 14:00    20:00

Środa 8:30 – 14:30

Czwartek 8:30 – 14:30

Piątek 8:30 – 14:30

        

Informacje szczegółowe i zapisy pod telefonem nr.:  797 876566

                               CENNIK – FIZJOTERAPIA

L.p.

USŁUGA

Sesja

(minut)

Cena

(zł)

1

Diagnostyka i Masaż leczniczy ( pierwsza wizyta)

60

180

2

Masaż leczniczy i kinezyterapia     

60

180

3

Masaż leczniczy 

60

160

4

Masaż leczniczy 

40

120

5

Kinezyterapia ogólna i miejscowa

60

150

6

Kinezyterapia ogólna i miejscowa

30

120

7

Kinezyterapia 2 -osoby -dla seniorów (70 zł za osobę)

50

70/os

Centrum terapii dzieci i młodzieży

„Centrum terapii dzieci i młodzieży” jest to II oddział gabinetu „Psycho-Soma”
i znajduje się w Kórniku przy ul. Poznańskiej 15 ( nieopodal I oddziału przy ul. Poznańskiej 25 ). Oferujemy interdyscyplinarną oraz całościową -holistyczną pomoc psychologiczną przez doświadczanych psychologów przy wsparciu fizjoterapeutów. Naszym pacjentom zapewniamy możliwość konsultacji i opieki psychiatrycznej oraz neurologicznej. Zapewniamy konsultacje, diagnozy i terapie psychologiczne dedykowane szczególnie dla dzieci i młodzieży ( patrz zakładka –Formy pomocy) .  Pacjentom zapewniamy holistyczną pomoc psychologiczną w celu poprawy jakości zdrowia psychicznego we współpracy z fizjoterapeutą który oferuje pomoc w obniżeniu napięcia mięśniowego i redukcji stresu. W ramach fizjoterapii psychosomatycznej i fizjoterapii leczniczej oferujemy kinezyterapię ogólną, miejscową i masaż leczniczy dla dzieci, młodzieży oraz dla dorosłych w tym dla seniorów (w promocyjnej cenie). Preferujemy holistyczne podejście psychologiczne tj., postrzeganie człowieka jako niepodzielną całość, w której ciało, umysł, emocje i dusza współdziałają ze sobą i są od siebie wzajemnie zależne. Przykładowo oprócz objawów psychicznych które zwykle nie pozostawiają wątpliwości co do rozpoznania depresji może ona również wpływać istotnie na organizm i prowadzić do dolegliwości somatycznych. Metody holistyczne proponowane w gabinetach „Psycho-Soma” mają na celu wprowadzenie harmonii do życia pacjenta i pomóc wrócić mu do równowagi tak by ciało, umysł i duch mogły jak najlepiej współdziałać i przynieść spokój, wdzięczność i samouzdrowienie.

Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE

Doradztwo zawodowe może pomóc w wyborze ścieżki rozwoju edukacyjnego i zawodowego w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy . Coraz popularniejsza jest idea uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning). Bez względu na wiek warto doskonalić swoje umiejętności i zdobywać nową wiedzę.

Diagnoza preferencji i predyspozycji edukacyjno-zawodowych pomaga przeanalizować potencjał zawodowy, określić mocne strony i odnaleźć, często niezauważone do tej pory, talenty, umiejętności i zdolności. Na diagnozę składa się cykl spotkań z daną osobą , gdzie poprzez rozmowę, ale również wykorzystanie różnych narzędzi diagnostycznych (testy preferencji zawodowych, narzędzia multimedialne, niewerbalne, karty metaforyczne) określa się jej mocne strony w kontekście wyboru szkoły ponadpodstawowej czy kierunku studiów. Spotkanie doradcze ma na celu pomoc w podjęciu decyzji edukacyjnych czy zawodowych. Osoby korzystające z usług doradcy stają się bardziej pewne siebie, mają większą świadomość tego, jak wygląda współczesny rynek pracy oraz czego mogą spodziewać się po ukończeniu danego kierunku kształcenia. Doradca zawodowy może pomóc również w napisaniu CV czy listu motywacyjnego i udzielić wskazówek na temat zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

 

 

Z doradztwa zawodowego mogą skorzystać:

➢ uczniowie zastanawiający się nad wyborem szkoły (ponadgimnazjalnej i wyższej),

➢ studenci szukający pomysłu na własny rozwój,

➢ osoby bezrobotne, które wchodzą na rynek pracy (po szkole, przerwie związanej z macierzyństwem),

➢ osoby zagrożone utratą pracy, które chciałyby się przekwalifikować,

➢ osoby pracujące, które zastanawiają się nad zmianą zawodu,

➢ wszyscy, którzy chcieliby poznać swój profil zawodowy i lepiej poznać swoje predyspozycje lub szukają inspiracji do rozwoju edukacyjnego czy zawodowego

psycholog poznań pedagogo

CENNIK

Wizyty indywidualne (grupowe)

Cena sesji*

Interwencja kryzysowa** / Konsultacja (rodziny / par)
150 ( 230 ) zł
Konsultacja pedagogiczna
150 zł
Konsultacja psychologiczna
150 zł
Terapia pedagogiczna (Terapia rodziny/par )
150 ( 230 ) zł
Terapia psychologiczna (Terapia rodziny/par )
150 ( 230 ) zł
Diagnoza pedagogiczna ***
150 zł
Diagnoza psychologiczna ***
150 zł
Doradztwo - Poradnictwo zawodowe ***
150 zł

Uwaga:
* cena dotyczy czasu jednej sesji trwającej; 50 minut dla wizyt indywidualnych i 60 minut dla wizyt grupowych

** interwencja kryzysowa w domu klienta wg. indywidualnych uzgodnień - za dodatkową dopłatą za dojazd.

*** całkowity czas diagnozy / doradztwa zawodowego - wg. indywidualnych uzgodnień (minimum trzy - cztery sesje)

Zapraszam do kontaktu

Zamów pierwszą wizytę jeszcze dziś.